hero

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Bezoek Atlantikwall is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stichting Liniebreed Ondernemen en Donkergroen creators aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Bezoek Atlantikwall bevinden zich links naar externe websites. Stichting Liniebreed Ondernemen en Donkergroen creators zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Bezoek Atlantikwall en op het logo en huisstijl rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Donkergroen creators.

De afbeeldingen en foto’s op de webpagina’s van Bezoek Atlantikwall mogen niet worden verveelvoudigd in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. U dient beeldmateriaal zelf aan te vragen bij de rechtmatige eigenaar.

Informatie over de activiteiten die de diverse deelnemers aanbieden mag gedeeld worden.

Op de teksten binnen de webpagina’s ‘van bewaking naar verdediging’ en ‘een veranderende visie’ rust auteursrecht. De teksten zijn geschreven door Jeroen Rijpsma en mogen met toestemming en vermelding van de auteur worden gebruikt.